Μηχανογράφηση Κέντρου Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας & Συμβουλευτικής

Ολοκληρώθηκε η μηχανογράφηση του Κέντρου Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας & Συμβουλευτικής με την εγκατάσταση και παραμετροποίηση της Εφαρμογής BSViews Educational. Η εφαρμογή εγκαταστάθηκε με στόχο την διαχείριση του κέντρου σεμιναρίων σε επίπεδο τμημάτων και οικονομικών στοιχείων.

Εγγραφή στο newsletter μας