Μηχανογράφηση ΙΙΕΚ Ορίζων

Μηχανογράφηση του IIEK Ορίζων στην Καλαμάτα με το πρόγραμμα BSViews Educational Edition για ΙΙΕΚ. Η εφαρμογή παρέχει την δυνατότητα παρακολούθησης των μαθητών (στοιχεία, βαθμολογίες, απουσίες) καθ’ όλη την διάρκεια των σπουδών τους αλλά και την έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων από την σχολή για κάθε χρήση.

Εγγραφή στο newsletter μας