Εμπορική Εφαρμογή έκδοση ver.0,89

Cosmetics Edition

- Προσθήκη της δυνατότητας δημιουργίας νέου παραστατικού πώλησης από τα στοιχεία ενός ραντεβού της ατζέντας εργασιών.

- Προσθήκη της δυνατότητας μετασχηματισμού ενός παραστατικού παραγγελίας εργασιών και ειδών για το κέντρο αισθητικής σε ξεχωριστό παραστατικό πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών.

- Διόρθωση της διάρκειας δέσμευσης των ραντεβού της ατζέντας.

- Η περιγραφή του κάθε ραντεβού θα εμφανίζεται μόνο στο πρώτο κελί για λόγους σαφήνειας.

- Προσθήκη κουμπιού για αυτόματη δημιουργία των στοιχείων ενός πακέτου προσφορών στη Διαχείριση Πακέτων Προσφορών Πελατών. Δεν χρειάζεται πλέον να πωληθεί ένα πακέτο για να καταχωρηθούν τα στοιχεία του σε έναν πελάτη.

 

Εγγραφή στο newsletter μας