Έκδοση Εμπορικής Εφαρμογής ver.0,88

Cosmetics Edition

- Διάφορες Βελτιώσεις στην Ατζέντα Εργασιών και στους τύπους ατζέντας.

- Προσθήκη επιπλέον πεδίων στα αρχεία πελατών και υπηρεσιών της εφαρμογής Cosmetics όπως "υποβολή φορολογικών Στοιχείων ΓΓΠΣ", "Ζώνη Τιμών", "Τιμοκατάλογος" κτλ.

 WorkShop Edition

- Διόρθωση της λειτουργίας διαφόρων ηλεκτρονικών συσκευών.

- Διάφορες βελτιώσεις στους μετασχηματισμούς Δελτίων Εισαγωγής και Δελτίων επισκευής.

- Απαγόρευση διαγραφής Οχήματος/Συσκευής που χρησιμοποιείται 

Εμπορική Εφαρμογή-Σύστημα

- Ενσωμάτωση επιπλέον ελέγχου για ίδιους αριθμούς παραστατικών κατά την έκδοση, μαζί με τον έλεγχο για τη συνέχεια των ημερομηνιών.

- Διάφορες βελτιώσεις στις παραμέτρους πωλήσεων-αγορών-πελατών-προμηθευτών-λογαριασμών και ειδών.

- Βελτίωση στις διαδικασίες Εισαγωγής και εξαγωγής αρχείων φορμών εκτύπωσης Παραστατικών.

- Επικαιροποίηση στοιχείων της εκτύπωσης και των γραφημάτων της εικόνας επιχείρησης.

Εγγραφή στο newsletter μας