Έκδοση Εμπορικής Εφαρμογής ver.0,87

Cosmetics Edition

- Δυνατότητα εισαγωγής συμβάντων στην ατζέντα εργασιών. Ο χρήστης μπορεί να ακυρώνει ραντεβού, να εισάγει διάλειμμα και ρεπό ορισμένης διάρκειας.

- Ο χρήστης μπορεί να επιλέγει σε κάθε τύπο ατζέντας διαφορετικό χρώμα για κάθε συμβάν όπως κανένα ραντεβού, ραντεβού που έπεται, ραντεβού που πέρασε, διάλειμμα, ρεπό και τρέχων ραντεβού.

Workshop Edition

- Η εφαρμογή μετατρέπεται ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε συνεργείο ηλεκτρικών ή ηλεκτρονικών συσκευών. Προσθήκη παραμετρικής επιλογής του τρόπου λειτουργίας της εφαρμογής στις ρυθμίσεις εφαρμογής συνεργείου.

Εγγραφή στο newsletter μας