Έκδοση Εμπορικής Εφαρμογής Ver.0,86

Εμπορική Εφαρμογή

- Προσθήκη της δυνατότητας εξαγωγής αρχείου xml υποβολής φορολογικών στοιχείων για παραστατικά Πωλήσεων, Λιανικών Πωλήσεων, Αγορών και λοιπών εξόδων, σύμφωνα με τις νέες εγκυκλίους.

- Προσθήκη του πεδίου "Υποβολή φορολογικών Στοιχείων" στους τύπους παραστατικών πελατών, προμηθευτών και λοιπών λογαριασμών. Οι κινήσεις θα συμπεριλαμβάνονται στην υποβολή φορολογικών στοιχείων ανάλογα με την επιλογή Παραστατικών Πωλήσεων, Λιανικών Πωλήσεων, Παραστατικών Αγορών κια Λοιπών έξοδων.

- Προσθήκη του πεδίου "υποβολή φορολογικών στοιχείων" στα αρχεία πελατών, προμηθευτών και λοιπών λογαριασμών. Ανάλογα με την επιλογή, οι κινήσεις των συγκεκριμένων αρχείων δεν θα εμφανίζονται στα αρχεία ή θα εμφανίζονται ως υπόχρεοι υποβολής ή μη υπόχρεοι υποβολής.

- Προσθήκη του πεδίου Κατηγορία βιβλίων στα στοιχεία των εταιριών. Ανάλογα με την επιλογή λογιστικών βιβλίων κατηγορίας Α, Β ή Γ η υποβολή φορολογικών στοιχείων θα γίνεται ως εξής: Για τις κατηγορίες Α, Β οι Πωλήσεις και Λιανικές Πωλήσεις θα υποβάλλονται μηνιαία και οι Αγορές και Λοιπά έξοδα ανά τρίμηνο. Για βιβλία Γ κατηγορίας η υποβολή θα γίνεται μηνιαία για όλα τα στοιχεία.

Cosmetics Edition

- Προσθήκη της δυνατότητας δημιουργίας πακέτου προσφορών ανά ημέρα και μήνα.

- Δυνατότητα επιλογής των πεδίων που θα εμφανίζονται στους τύπους της ατζέντας μεταξύ υπηρεσιών, υπαλλήλων και πελατών.

- Δυνατότητα επιλογής εμφάνισης υπηρεσιών στα λεπτομερή στοιχεία της ατζέντας.

- Προσθήκη του πεδίου διάρκεια εργασίας σε λεπτά στις υπηρεσίες. Όταν επιλέγεται μια υπηρεσία στα λεπτομερή στοιχεία της ατζέντας τότε η υπηρεσία θα καταλαμβάνει τόση διάρκεια όση δίνεται στην υπηρεσία.

Εγγραφή στο newsletter μας