Έκδοση Εμπορικής Εφαρμογής Ver.0,85

Εμπορική Εφαρμογή

-Διόρθωση δυσλειτουργιών κατά τον μετασχηματισμό παραστατικών.
-Διόρθωση λειτουργίας εισαγωγής παραστατικών κατά την επιλογή πελάτη με καθεστώς μειωμένου ΦΠΑ.

Educational Edition

-Τροποποίηση βεβαίωσης στρατολογίας ΙΕΚ.

Εγγραφή στο newsletter μας