Έκδοση Εμπορικής Εφαρμογής Ver.0,84

Εμπορική Εφαρμογή

- Τροποποίηση Παραμέτρων Κινήσεων Ειδών έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ξεχωριστά για ενημέρωση αξιών και ποσοτήτων ανάλογα με τη χρέωση "Εισαγωγή-Εξαγωγή, Αρνητική Εισαγωγή Εξαγωγή" των αθροιστών. Είναι πιθανόν να χρειαστεί ένας έλεγχος στις παραμέτρους κινήσεων ειδών που δημιουργήθηκαν από το χρήστη για το αν θα πρέπει να ενημερώνουν ποσότητες και αξίες.

- Τροποποίηση όλου του εμπορικού κυκλώματος και του τρόπου υπολογισμού στις εκτυπώσεις σύμφωνα με την προηγούμενη τροποποίηση.

- Βελτίωση διαδικασίας Εισαγωγής παραγγελιών από το E-shop.

- Προσθήκη δυνατότητας ενημέρωσης αρχείων ειδών και πελατών που εισάγονται από το E-Shop και έχουν ήδη καταχωρηθεί.

- Προσθήκη δυνατότητας εισαγωγής παραγγελιών με επιλογή ημερομηνίας έκδοσης.

- Διόρθωση ελέγχου συνέχειας αριθμών σειράς των παραστατικών κατά τον μετασχηματισμό τους.

Εγγραφή στο newsletter μας