Έκδοση Εμπορικής Εφαρμογής ver.0,93

Educational Edition

- Δημιουργία Παραμετρικού Αρχείου Ακαδημαϊκών Περιόδων και δημιουργία τόσων Ακαδημαϊκών Περιόδων όσες και οι οικονομικές χρήσεις με τις ίδιες ημερομηνίες έναρξης και λήξης.

- Πλήρης αποσύνδεση όλων των Τάξεων, Τμημάτων, διδάκτρων, βαθμολογιών κτλ. από τις οικονομικές χρήσεις και σύνδεσή τους με τις αντίστοιχες ακαδημαϊκές Περιόδους.

- Κατά την είσοδο στην εφαρμογή ο χρήστης θα επίλέγει εκτός από Οικονομική Χρήση και ακαδημαϊκή περίοδο. Η είσπραξη των διδάκτρων θα γίνεται με βάση την Οικονομική χρήση που επιλέχθηκε, ενώ τα υπόλοιπα στοιχεία θα διαχειρίζονται με βάση την Ακαδημαϊκή Περίοδο.

- Δημιουργία νέας εκτύπωσης "Ατομικό Απουσιόλογιο Σπουδαστών"

- Προσθήκη στις βεβαιώσεις Σπουδών ΙΕΚ της επιλογής εκτύπωσης "Βεβαίωση Παρακολούθησης Σεμιναρίου".

***Σας υπεθυμίζουμε πριν την αναβάθμιση να κρατήσετε αντίγραφο ασφαλείας την βάσης σας

Εγγραφή στο newsletter μας