Έκδοση Εμπορικής Εφαρμογής ver.0,91

Όλες οι εφαρμογές

-Προσθήκη του πεδίου ανώτερη κατηγορία στις κατηγορίες Ειδών/Υπηρεσιών. Ο χρήστης συμπληρώνοντας μια άλλη κατηγορία σε αυτό το πεδίο αυτομάτως την κάνει υποκατηγορία της. Προσθήκη πλευρικού δέντρου κατηγοριών /υποκατηγοριών για καλύτερη απεικόνιση τους.

-Προσθήκη γρήγορου φίλτρου επιλογής κατηγοριών/υποκατηγοριών σε όλες τις οθόνες περιήγησης ειδών και υπηρεσιών όλων των εφαρμογών.

-Προσθήκη της δυνατότητας εκτύπωσης όλων των οθονών περιήγησης με τη χρήση αντίστοιχου κουμπιού.

-Προσθήκη της δυνατότητας ταξινόμησης των εγγραφών στις οθόνες περιήγησης βασικών αρχείων και κινήσεων όλων των εφαρμογών με δυνατότητα καθορισμού των πεδίων και της σειράς τους με χρήση παράθυρου επιλογής.

Εγγραφή στο newsletter μας